• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Schakelklas de Taalburcht: een rijke taal- en leesomgeving!
Welkom op de website van schakelklas de Taalburcht. 
In de schakelklas krijgen leerlingen met een achterstand op het gebied van beginnende geletterdheid, lezen en/of woordenschat gedurende een heel jaar extra taal- en leesonderwijs. Op dinsdag- en donderdagmorgen geven gespecialiseerde leerkrachten van half 9 tot 12 uur les aan een groep van tien leerlingen. Op de andere dagdelen volgen de kinderen onderwijs op de eigen school. Zowel in Gorinchem als in Leerdam is een schakelklas.

In Leerdam is sinds 12 maart 2018 de Taaltuin geopend: één schakelklas voor álle Leerdamse basisscholen. Voorheen: Taalburcht en TaalRijk. 

“Taal leren is een actief proces waarin kinderen hun taalsysteem en hun kennis van de wereld voortdurend reorganiseren door het taalaanbod dat zij tegenkomen” (Ludo Verhoeven).

“Lezen is een vaardigheid die je systematisch moet aanleren” (Kees Vernooy).

“Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces” (Marianne Verhallen).


Webdevelopment: ONMEDIA