Links

We vinden regelmatig leuke websites op het internet en om u daarvan te laten meegenieten, plaatsen we de links naar die websites hier.

Bestuur en scholen
Stichting Logos
Schakelklas – De Taalburcht valt onder het bestuur van Stichting Logos.

TriVia
Vereniging voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs in Schoonrewoerd, Zederik en Zijderveld.
Cbs De Noachschool, die onder deze vereniging valt, maakt gebruik van de schakelklas in Leerdam.

Cbs Samen Onderweg
Cbs Samen Onderweg maakt gebruik van de Schakelklas in Gorinchem.

Cbs De Regenboog
Cbs De Regenboog maakt gebruik van de schakelklas in Gorinchem.

Cbs De Tamboerijn
Cbs De Tamboerijn kan gebruik maken van de schakelklas in Gorinchem.

Cbs De Noachschool
Cbs De Noachschool maakt gebruik van de schakelklas in Leerdam.

Cbs Ichthus
Cbs Ichthus maakt gebruik van de schakelklas in Leerdam.

Cbs Klimop
Cbs Klimop maakt gebruik van de schakelklas in Leerdam.

Cbs Wilhelmina
Cbs Wilhelmina maakt gebruik van de schakelklas in Leerdam.

Beatrix – De Burcht
Beatrix – De Burcht is een Speciale School voor Basisonderwijs en valt onder het bestuur van Stichting Logos.

Schakelklas gerelateerde links

Sardes
Sardes is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie op het terrein van onderwijs, welzijn en jeugd. Sardes analyseert thema’s die maatschappelijke prioriteit hebben en zoekt naar vernieuwende aanpakken, zowel op het gebied van beleid als van de praktijk. Een van de projecten zijn de schakelklassen.

Veilig Leren Lezen
Veilig Leren Lezen is de leesmethode die op veel basisscholen wordt gebruikt bij het aanvankelijk leren lezen. Ook in de schakelklas wordt hiermee gewerkt.

Expertisecentrum Nederlands
Het expertisecentrum Nederlands werkt aan verbetering van het taalonderwijs op de basisschool en in de voorschoolse periode.
Interactief taalonderwijs is het uitgangspunt: kinderen leren taal door taal te gebruiken.

Nederlandse Taal in het Basisonderwijs
Deze site bevat direct te gebruiken lessen, kerndoelen en een lexicon met begrippen die met taal en taalonderwijs te maken hebben. U kunt vragen stellen, discussie voeren over taal op school en bijdragen aan de agenda.

Schakelklassen                                                                                                                                                                                                              Vanaf schooljaar 2006-2007 stelt het ministerie van OCW aan gemeenten met gewichtenleerlingen middelen ter beschikking voor de landelijke invoering van schakelklassen. Schakelklassen zijn bestemd voor leerlingen in het primair onderwijs die te kampen hebben met taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig bij te spijkeren dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te kunnen vervolgen. Zij krijgen gedurende dat schooljaar intensief taalonderwijs in een aparte groep.Webdevelopment: ONMEDIA