Nieuwkomers

Expertise tweede taalverwerving delen

Steeds meer scholen krijgen te maken met kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Soms zijn deze kinderen pas in Nederland en soms iets langer.

Hoe laten we deze kinderen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod? En wat kunnen we extra doen en in welke volgorde? Doen we, wat we doen, goed? Hoe pakken we het praktisch aan?

Deze en nog meer vragen komen regelmatig bij het team van de Taalburcht binnen. Wij geven graag onze kennis door. Dit gebeurt op allerlei manieren:

  • Meedenken en advies geven rondom de financiële mogelijkheden
  • Voorlichting geven over Nederlands als Tweede taal
  • Adviseren en ondersteunen van leerkrachten
  • Directe hulp aan anderstalige kinderen
  • Coachen van ondersteuners
  • Stellen van doelen en opstellen van een handelingsplan

 

We merken dat collega’s op de basisscholen zich gesteund voelen en het heel leuk vinden om de taalontwikkeling van een kind te volgen.

De kinderen zelf willen ook graag zo snel mogelijk meedraaien in een groep. Ze willen ook een aandeel kunnen leveren. Taal is daarvoor een eerste vereiste en speerpunt gedurende de eerste jaren.

Bel of mail voor nadere informatie:

Wilmy van Hartingsveldt

tel. 06 29 10 89 12

info@taalburcht.nlWebdevelopment: ONMEDIA