Veel voorkomende vragen

Wat is een schakelklas?
In de schakelklas krijgen leerlingen uit groep 2 (tweede helft), groep 3 of eerste helft groep 4 met een taal- en/of leesachterstand gedurende een heel jaar extra onderwijs. Het stimuleren van beginnende geletterdheid, het aanleren van het lezen, het vergroten van de woordenschat en de mondelinge taal zijn de kernactiviteiten.


Wanneer bezoekt een kind schakelklas?
Gedurende twee ochtenden geeft een leerkracht samen met een onderwijsassistente onderwijs: in Gorinchem is dat op dinsdag- en donderdagmorgen van half 9 tot 12 uur. In Leerdam wordt op maandag- en woensdagmorgen gewerkt in schakelklas de Taaltuin. Op de andere dagdelen volgt uw kind het onderwijs op de eigen school.

Waar is schakelklas de Taalburcht- Gorinchem ?

Schakelklas de Taalburcht zit in een lokaal van basisschool Samen Onderweg op Stalkaarsen 3.

Waar is schakelklas de Taaltuin?                                                                                                                                                                                                                                                     In Leerdam is de schakelklas gevestigd in cbs de Klim op, Patrimoniumstraat 102.

Wat gebeurt er op een ochtend?                                                                                                                                                                                                                                    Kinderen die in de tweede helft van groep 2 zitten oefenen spelenderwijs het zogenaamde fonemisch bewustzijn: letterkennis, luisteren naar klanken in woorden, rijmen, eerste en laatste klank enz. We besteden veel aandacht aan leren lezen. We volgen hiervoor de methode Veilig leren lezen, net als op de basisschool. We werken dus aan dezelfde les als in de eigen klas, maar met veel meer begeleidingsmogelijkheden. We gebruiken de computer zodat kinderen taalspelletjes kunnen doen of prentenboeken als filmpje kunnen zien. We kunnen veel extra aandacht besteden aan uitleggen en oefenen en de kinderen worden begeleid op zijn of haar eigen niveau. Nieuwe woorden leren is heel belangrijk. Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces! We leggen of beelden nieuwe, onbekende woorden uit. Deze woorden zijn zichtbaar in de klas: op de woordmuur, de verteltafel, in de boekenhoek. LOGO 3000 biedt veel materiaal om de woordenschat te vergroten. Interactief voorlezen is een terugkerende activiteit, evenals taalspelletjes in een (kleine) kring, waarbij aandacht besteed wordt aan het stimuleren van gespreksvaardigheden, kritisch luisteren etc. We beginnen de ochtend, net als op de basisschool, met bidden en zingen en natuurlijk is er ook een pauze.

Wat zijn de succesfactoren?
Vroege interventie, handelingsgericht werken, effectief leesonderwijs en woordenschatdidactiek volgens de aanpak van Met woorden in de weer.Hoe lang zit een kind in een schakelklas?
Een kind zit een heel jaar in een schakelklas. We starten in de tweede week van het nieuwe schooljaar.


Moeten ouders betalen voor de schakelklas?
Nee. Het bestuur van LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk onderwijs, krijgt van de gemeente Gorinchem subsidie. Het personeel en alle materialen die nodig zijn kunnen hiervan worden betaald. Een kind dat in een schakelklas zit blijft ingeschreven op de eigen basisschool.


In Leerdam wordt door de gemeente subsidie gegeven aan de Taaltuin (een gezamenlijk project van O2A5 en LOGOS).

Hoe gaat de aanmelding?
Deze loopt altijd via de intern begeleider. Aanmelden kan in Gorinchem het hele jaar, maar in Leerdam worden leerlingen toegelaten vanaf de tweede helft groep 2.
Wij willen u en uw kind graag ontmoeten en nodigen u daarom uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen wij uit hoe we met uw kind aan het werk gaan. Ook kunt u al uw vragen stellen. Hieraan voorafgaand kunt u samen met uw kind een kijkje nemen terwijl de kinderen aan het werk zijn.

Wat kunt u thuis doen?
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er in de schakelklas geleerd wordt. Wij nodigen u drie keer per jaar uit voor een gesprek over het handelingsplan.Webdevelopment: ONMEDIA